Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak wchodzącej w życie w w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej szczególny tryb postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. W książce zostały poruszone następujące zagadnienia: pojęcie własności przemysłowej, ochrona rozwiązań, ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, obrót prawami własności przemysłowej, ochrona własności przemysłowej środkami prawa cywilnego i karn


Autor: Robert Jastrzębski
Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej Publikacja dotyczy

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej Publikacja dotyczy prawa handlowego i gospodarczego obowiązującego w okresie międzywojennym.

Autor: Koch Andrzej
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych Książka z

Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedsta

Autor: Andrzej Kidyba
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlo

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku

Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; z przykładami wziętymi z życia, uł

Autor: Repetytoria Becka
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy Dzięki

Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze . Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania,

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski


Prawo własności przemysłowej Kostański Żelechowski