Prawo spółek Pyzioł Szumański Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako Podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych lub kontrahentów spółek (wierzycieli, dłużników). W publikacji Prawo spółek zostały uwzględnione liczne nowelizacje ustawy – Kodeks spółek h


Autor: Komentarze
Prawo przedsiębiorców Komentarz Komentarz stanowi pogłębioną analizę

Prawo przedsiębiorców Komentarz Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy

Autor: Kidyba Andrzej
Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze Książka z Prawa handlowego składa się z

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia pod

Autor: Andrzej Kidyba
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlo

Autor: Sasin
Jak założyć i poprowadzić własną firmę Stan prawny

Jak założyć i poprowadzić własną firmę Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. Kompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze,

Autor: Prawo w pigułce
Prawo handlowe w pigułce Beck Stan prawny: 1 września 2019

Prawo handlowe w pigułce Beck Stan prawny: 1 września 2019 r. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych. Publikacja stanowi kompleksowe opracowan

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo spółek Pyzioł Szumański


Prawo spółek Pyzioł Szumański