Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; z przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji; z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu. Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty: tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w Kodeksie spółek handlowych; w autorskim komentarzu zaprezentowano


Autor: Katarzyna Bilewska
Prawo handlowe Bilewska Chłopecki Studia prawnicze Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje

Prawo handlowe Bilewska Chłopecki Studia prawnicze Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie

Autor: Andrzej Kidyba
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlo

Autor: Komentarze
Prawo przedsiębiorców Komentarz Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy

Prawo przedsiębiorców Komentarz Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku

Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; z przykładami wziętymi z życia, uł

Autor: Koch Andrzej
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych

Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedsta

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku


Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku