Prawo spółek handlowych Koch Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych. Autorzy koncentrują się nie tylko na omówieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lecz także przybliżają kluczowe regulacje innych istotnych z punktu widzenia omawianej tematyki aktów prawnych, m.in. ustawy o


Autor: Komentarze
Prawo przedsiębiorców Komentarz Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa

Prawo przedsiębiorców Komentarz Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy

Autor: Rafał Woźniak
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa

Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak: pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, c

Autor: Prawo w pigułce
Prawo handlowe w pigułce Beck Stan prawny: 1 września 2019 r. Opracowanie

Prawo handlowe w pigułce Beck Stan prawny: 1 września 2019 r. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych. Publikacja stanowi kompleksowe opracowan

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020

Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; z przykładami wziętymi z życia, uł

Autor: Koch Andrzej
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania

Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedsta

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo spółek handlowych Koch


Prawo spółek handlowych Koch