Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlowe obejmuje przede wszystkim zmiany Kodeksu spółek handlowych dokonane ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Ponadto uwzględniono m.in. ustawy: z 5.7.2018 r. o zmian


Autor: Rafał Woźniak
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa

Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak: pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, c

Autor: Sasin
Jak założyć i poprowadzić własną firmę Stan prawny na dzień 1 stycznia

Jak założyć i poprowadzić własną firmę Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. Kompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze,

Autor: Paweł Dąbek
Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela Podręcznik zawiera całościowe omówienie

Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębior

Autor: Repetytoria Becka
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice

Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze . Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania,

Autor: Andrzej Kidyba
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlo

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze


Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze