Obrót wierzytelnościami Monografie Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne postacie ograniczeń obrotu wierzytelnościami, opisuje instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występujące w polskim prawie cywilnym i handlowym (również umowy faktoringu i forfaitingu), a także przenoszenie wierzytelno


Autor: Andrzej Kidyba
Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze Książka z prawa handlowego w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Stan prawny książki Prawo handlo

Autor: Kidyba Andrzej
Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze Książka z Prawa handlowego składa się z trzech

Prawo handlowe Kidyba Studia Prawnicze Książka z Prawa handlowego składa się z trzech części, z których pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,- druga przedstawia pod

Autor: Agnieszka Kaszok
Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku Książka umożliwia

Prawo spółek handlowych last minute 2020 Stan prawny marzec 2020 roku Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; z przykładami wziętymi z życia, uł

Autor: Repetytoria Becka
Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy Dzięki książce Prawo handlowe

Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze . Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania,

Autor: Andrzej Koch
Prawo spółek handlowych Koch Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem

Prawo spółek handlowych Koch Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezen

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Obrót wierzytelnościami Monografie


Obrót wierzytelnościami Monografie